A termék megnevezése: férfi.

Tisztelt Tulajdonos!

Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött. Reméljük, az elkövetkező időben beigazolódik választásának helyessége. Engedje meg, hogy az alábbiakban a segítségére legyünk, hogy ezt a komplex egységet részletesen bemutatva felhívjuk a figyelmét olyan lehetőségekre, amelyekre talán eddig nem is gondolt. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbiakat.

1. Általános figyelmeztetés

  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a termék rendeltetésszerű használata közben annak nyílásaiból esetlegesen hangos zaj kíséretében gázok távoznak. Ennek megfelelően a nyílásokat eldugaszolni TILOS! Bár a gázkibocsájtást nem, de az azt kísérő zajokat van lehetősége csökkenteni. Erről a későbbiekben olvashat részletesen.
  • A termék nem melegíthető mikrohullámú, gáz, vagy elektromos sütőben! Ne tegye ki szélsőséges hidegnek (pl. fagyasztóláda), és bár több esetben is kísértést érez majd, tájékoztatjuk, hogy a termék gépben nem, csak és kizárólag kézzel mosható. A fentiek ismeretében: NE tegye a terméket mosó-, szárítógépbe, és TILOS a centrifuga használata is!
  • A termék esetében természetes folyamat a ráncok megjelenése, ezért azok vasalása, mángorlása szintén TILOS!
  • Tájékoztatjuk, hogy a termék működéséhez sem otthoni, sem ipari elektromos áram nem szükséges. Ennek ismeretében határozottan ellenjavallt a termék nyúlványainak (ezek egyedtől függően hosszabb, rövidebb méretűek) elektromos hálózatba történő dugdosása.
  • A termék alkalmas az alkohol fogyasztására. Ez a képesség nem tartalmazza önmagában a mérték fogalmát. Bár az alkohol mind hardveresen (sörhas), mind szoftveresen (tudatos viselkedés kikapcsolása) hatást gyakorol a termékre, ez a hatás csak közvetett. A termék hivatkozásának ellenére tény, hogy az alkohol nem veszi át az irányítást az egység felett, és nem cselekszik helyette!

2. A termék használatának általános szabályai

Kérjük, hogy a használat során vegye figyelembe a területileg illetékes jogszabályokat. Amennyiben ezekkel nincs tisztában, mindenképpen tartsa be a Hágai Nemzetközi Bíróság emberi jogokról szóló cikkelyeit, amelyek az esetek jelentős részében területileg mindenhol érvényesek. Ha e jogszabályok betartására nem lát lehetőséget, figyelmeztetjük, hogy a termék sérülhet, illetve működésképtelenné válhat.

3. A termék leírása

A.) Általános leírás

Az Ön tulajdonába került termék egy többfunkciós modell, amely a tervezés során úgy lett kialakítva, hogy az élet számos területén önálló egységként működhessen, illetve a fejlesztések során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy az Ön segítségére legyen. Szoftveres fejlesztése folyamatos, amelyet befolyásol a tulajdonos igénye is.

Amennyiben használt termékre tett szert, vegye figyelembe, hogy a fejlesztés, fejlődés során az előző tulajdonosok igényei szerinti változások történtek. Bár ezeket természetesen megváltoztathatja, számoljon vele, hogy a folyamat hosszabb időt vehet igénybe.


Termék - Férfi - Humor

B.) Hardver

A férfi gyűjtőnevű termék hardveres része úgy lett tervezve, hogy a nehezebb feladatokat is problémamentesen tudja megoldani. Természetes, hogy a használat során a tulajdonosok igényeinek megfelelően a hardveres rész is változásokon ment, megy keresztül. Amennyiben a tulajdonos a hardveres terület fejlesztésére nem fordít figyelmet, úgy a termék autonóm változtatásokat eszközölhet (sörhas, petyhüdtség, igénytelenség).

Figyelembe véve a leendő tulajdonosok széles körű és eltérő igényeit, a termékek tervezésénél széles skálán biztosítunk választási lehetőséget mind esztétika, mind felépítés, mind képesség specifikáció területén. Beépített extrák (pl. jelentős szőrzet mind az arcon, mind a testen) segítségével biztosítjuk, hogy a tulajdonosok saját igényeiknek szerint tökéletesíthessék a választott férfit.

Tekintve, hogy ez a modell csak az első széria (ezt a személyi szám első karaktere mutatja meg), még vannak olyan területek, amelyeket fejleszteni igyekszünk. Ezen fejlesztések mind hardveresen, mind szoftveresen a második szériában már megtalálhatóak.

A használat során kérjük, fordítson kiemelt figyelmet a termék fizikai állapotára!

4. Hardver részletes leírása, főbb részek

1. Fej

Főként az egész egység irányítási feladatait végzi. Itt kapott helyet a szoftveres állomány. Több szenzoros érzékelő lett elhelyezve rajta, amelyek egyedtől függően képesek a szelektív érzékelésre.

Figyelem! A szenzoros érzékelések kihagyása nem gyártási hiba! Mind az előző, mind a jelenlegi tulajdonos ráhatásai következtében kialakult képesség, illetve speciális esetekben biztonsági funkció, amely védi a terméket (kiveri nála a biztosítékot), olyan információktól, amelyeket vagy nem tud feldolgozni, vagy önmagára károsnak értelmez (plusz feladat, házasság).

A szenzoros érzékelés folyamatosságát kellő gyakorlással, illetve a szoftverek folyamatos frissítésével el lehet érni. De tekintettel arra, hogy a termék képes autonóm döntések meghozatalára (ezek nem minden esetben helyesek), a szelektív érzékelés teljesen nem törölhető a rendszerből.

2. Törzs

A törzsben kaptak helyet a terméket működtető rendszerek. Téves közhiedelem, hogy a férfi gyomrán át bármilyen út is vezet a szívéhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyomor csak az energiaellátásért felel, míg a szív a szoftveres rendszer egyik ráhatása. A férfi működésének feltétele az energiaellátás. Ez elsődlegesen szilárd (úgynevezett) táplálékból, valamint folyadékbevitelből tevődik össze.

A törzs alsó részén található nyúlvány (minden egyed változó hosszúsággal – esetlegesen rövidséggel – átmérővel rendelkezhet) szolgál a reprodukciós képesség gyakorlására. A reprodukciós képesség elvileg minden egyedben alapfelszereltség, amelyet esetlegesen a használat során fellépő hardveres (fizikai sérülés, betegség), illetve szoftveres (lelki, érzelmi, ritka esetben tudati) gát kialakulása akadályozhat. Tájékoztatjuk, hogy a reprodukciós képesség (nemzés) nem azonos a reprodukciós folyamattal (szeretkezés)!

Figyelmeztetés! Az első szériánál nem lehetett megvalósítani, hogy a reprodukciós képesség és a logikus gondolkodás egy időben működjön. Ennek megfelelően vegye figyelembe, hogy a test csak az egyiket tudja ellátni a működéshez szükséges folyadékkal (vér)! Leegyszerűsítve: a férfit vagy a feje, vagy a farka irányítja!

3. Karok

A karok kettős funkcióval készültek. Elsődlegesen a mindennapi feladatok elvégzésére. Ennek megfelelően, ha a termék tiltakozását fejezi ki bizonyos tevékenységek elvégzése kapcsán, például mosogatás, porszívózás stb., az csak szoftveres reakció (részletesen a szoftveres leírás alatt). Nincs fizikális akadálya annak, hogy a férfi ezeket a feladatokat elvégezze.

A második funkció főképpen egy ujjat érint. Bár ennél a témánál is erős ellenkezés tapasztalható több egyed részéről, el kell mondanunk, hogy mind a tervezés, mind a termék felépítésének kialakításakor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a termék képes legyen a jegygyűrű viselésére. A fentiek ismeretében kérjük, legyen tisztában azzal, hogy a szoftveres tagadás elsődleges oka az előző tulajdonosok által kiváltott reakció.
4. Lábak

A lábak funkciója a helyváltoztatás. Tájékoztatjuk, hogy alaphelyzetben minden termékünk képes a fizikai helyváltoztatásra. Abban az esetben, ha ennek hiányára hivatkozva szeretne esetleg gépjárművet vásárolni, legyen tisztában azzal, hogy csak az intuitív képesség egy megnyilvánulását tapasztalja. A helyváltoztatás teszi képessé a férfit az olyan feladatok elvégzésére is, mint például a szemét le- vagy kivitele.

5. A szervezet karbantartása, üzemeltetése

Bár a termék önmagában képes fenntartani mind a hardveres, mind a szoftveres részét, azonban ez csak amolyan „stand by” üzemmód. Alaphelyzetben a férfi csak a szükséges és a muszáj jelzésű feladatokat végzi el, és ez igaz az önfenntartásra is. Ennek megfelelően a tulajdonosra hárul az a feladat, hogy a tényleges karbantartási és üzemeltetési feladatokat ellássa.

Figyelem! A termék képes érzékelni a vele való bánásmód milyenségét. Amennyiben elhanyagolja a férfit, az ennek megfelelően fog reagálni. Igaz ez a másik esetre is (a kényeztetésre).

Az üzemeltetés során fordítson figyelmet a férfi tápellátására! Bár a termék gyomra sok mindent bevesz, kérjük, ne kísérletezzen szélsőséges megoldásokkal! Gondoskodjon rendszeres, kielégítő táplálékról, és tartsa szem előtt, hogy a tápellátás fizikális hatással lehet a termék megjelenésére. A termék képes az elhízásra, illetve az ellustulásra.

TILOS a termék tápellátását vezetékes energiahordozók (elektromos áram, víz, nukleáris energia) segítségével megoldani!

A férfi karbantartása (higiénia) során ügyeljen arra, hogy ne csak a szükséges szintet érje el a termék. Bár ez a működéshez elégséges, de a mindennapi élethez, a társadalmi elvárásokhoz azonban lehet, hogy kevés. A szükséges szint egyedenként változhat.

6. Szoftver

A termék működését a Human 1-es operációs rendszer biztosítja. A folyamatos fejlesztés (köznyelven: fejlődés) során mind kifinomultabb operációs rendszer verziószáma a személyi szám karaktereiben található meg.

Magyarázat a személyi számhoz

A személyi szám három részre tagolt. Az első rész egyetlen karakter, az operációs rendszer verziószámát jelöli. A második tag hat karakterből áll. Ez két alapvető információt tartalmaz. Az egyik a termék üzembe helyezésének (továbbiakban születésének) dátuma, a másik az operációs rendszer fejlesztési fázisának jelzése. A harmadik tag a nyilvántartási törzsszám.

Példa a személyi szám értelmezésére:

1 700412 2265

Az első karakter (1) mutatja, hogy a termék férfi, illetve, hogy a Human 1-es operációs rendszerrel üzemeltetett.
A második tag (700412) jelöli a termék elkészültének napját (1970.04.12.) valamint azt, hogy a 70-es fejlesztési fázisban lett az operációs rendszer kalibrálva.
A harmadik tag (2265) a nyilvántartási törzsszám.

Figyelmeztetés! A termék kizárólag a gyárilag telepített operációs rendszerrel működik. A Human 1-es rendszer nem cserélhető fel semmilyen más operációs rendszerrel. Ennek megfelelően, kérjük, ne kísérletezzen Windows, Linux, Android, vagy egyéb (Human 2) rendszerek feltöltésével!

A felhasználói igényeket figyelembe véve a termékek szoftveres feltöltése specifikusan történik. Alapvetően három ilyen csoportot különböztetünk meg.

1. Home (illetve Home premium)
2. Office (illetve Office premium)
3. Platinum (Illetve Platinum Exclusive)

A premium (és Exclusive) felszereltség több olyan szoftveres támogatást nyújt a felhasználónak, amelyek szélesebb és teljesebb kiszolgálást biztosítanak, nem csak a megcélzott területeken. Legyen szó a Home (házias, családcentrikus), vagy Office (karrierista) csoportról, a prémium (és exclusive) kiadások integráltan tartalmazzák többek között a:

  • Szerelem
  • Házasság
  • Gyermekvállalás
  • Monogámia

automatikusan települő szoftvereit is. Természetesen ezek csak limitált darabszámban lelhetőek fel, és fel kell hívnunk mindenki figyelmét, hogy egy-egy ilyen termék másod- (harmad- vagy sokad-) kézből történő megszerzése esetén az eredeti szoftverek és funkciók működéséért nem tudunk garanciát vállalni. Amennyiben szoftverekkel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az előző tulajdonossal, illetve a help desk vonalunkon biztosítunk támogatást.

Jelen használati utasítás célja, hogy a termék élettartamát maximalizáljuk, képességeinek kihasználhatóságát növeljük. Tekintettel arra, hogy minden egyed összetett, és a környezeti hatásokra reagálva változó identitással rendelkezik, minden területre nem tudtunk kitérni. Kérdés vagy probléma esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Igény esetén használati utasításunkat bővített verzióban újra kiadjuk.

Köszönve szíves figyelmét, reméljük megtalálja számításait a termék használata során.

Tisztelettel:

Égiek Zrt.


Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Don`t copy text!